Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
égaliser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cho bằng nhau, làm cho ngang nhau
  • égaliser les chances
   làm cho may rủi ngang nhau
 • làm cho bằng phẳng
  • égaliser un terrain
   làm cho miếng đất bằng phẳng
nội động từ
 • (thể dục thể thao) ngang điểm đối thủ
  • Son équipe a égalisé
   đội anh ấy đã ngang điểm đối thủ
Related words
Related search result for "égaliser"
Comments and discussion on the word "égaliser"