Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
égalité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự bằng nhau, sự ngang nhau
  • égalité de deux nombres
   sự bằng nhau của hai cửa sổ
 • sự bình đẳng
  • égalité devant la loi
   sự bình đẳng trước pháp luật
 • sự đều đặn
  • égalité du pouls
   sự đều đặn của mạch đập
 • (toán học) đẳng thức
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự bằng phẳng
  • égalité du terrain
   sự bằng phẳng của miếng đất
  • à égalité de
   tính bằng nhau về, nếu bằng nhau về
  • être à égalité
   (thể dục thể thao) ngang điểm nhau
Related search result for "égalité"
Comments and discussion on the word "égalité"