Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
académique
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) trường phái Pla-ton
  • Philosophie académique
   triết học Pla-ton
 • (thuộc) viện hàn lâm
 • kinh viện
  • Style académique
   lối văn kinh viện
 • trịnh trọng, nghiêm cách
 • palmes académiques+ huy chương giáo dục (Pháp)
Related words
Related search result for "académique"
Comments and discussion on the word "académique"