Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
naturel
Jump to user comments
tính từ
 • tự nhiên
  • Couleur naturelle
   màu tự nhiên
 • bẩm sinh
  • Bonté naturelle
   tính tốt bẩm sinh
 • đương nhiên, tất nhiên
  • échec naturel
   sự thất bại đương nhiên
  • besoins naturels
   sự ỉa đái
  • enfant naturel
   con (đẻ) hoang
  • histoire naturelle
   xem histoire
  • mort naturelle
   chết bệnh; chết già
  • parties naturelles
   bộ phận sinh dục
  • sciences naturelles
   tự nhiên học
danh từ giống đực
 • bản tính
  • Le naturel de l'homme
   bản tính của con người
 • tính tự nhiên, vẻ tự nhiên
  • Diction qui manque de naturel
   cách nói thiếu tự nhiên
  • Tableau qui manque de naturel
   bức tranh thiếu vẻ tự nhiên
 • thổ dân, người bản xứ
  • au naturel
   không gia vị
  • Boeuf au naturel
   món thịt bò không gia vị
Related search result for "naturel"
Comments and discussion on the word "naturel"