Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
désavouer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • không nhận, chối
  • Désavouer une signature
   không nhận một chữ ký
 • không thừa nhận
  • Désavouer un ambassadeur
   không thừa nhận một đại sứ
 • lên án, không tán thành
  • Faire ce que la morale désavoue
   làm điều mà luân lý lên án
 • mâu thuẫn với
  • Sa vie désavoue ses principes
   cuộc sống của hắn mâu thuẫn với những nguyên tắc của hắn
  • désavouer un enfant
   không công nhận đứa trẻ là con của mình
  • ne pas désavouer
   coi là xứng đáng với mình
  • Des vers que ne désavouerait pas un grand poète
   những câu thơ mà một thi hào lớn có thể coi là xứng đáng với mình
Related words
Related search result for "désavouer"
 • Words contain "désavouer" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  chê bai chối
Comments and discussion on the word "désavouer"