Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
reconnaître
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhận ra, nhận biết
  • Reconnaître un ami qu'on a perdu de vue depuis longtemps
   nhận ra người bạn lâu ngày không gặp
  • Reconnaître quelqu'un à sa voix
   nghe tiếng nhận ra ai
 • nhận thấy
  • on a reconnu son innocence
   người ta đã nhận thấy là nó vô tội
 • nhận, thú nhận
  • Il a reconnu ses torts
   nó đã nhận lỗi
 • thừa nhận, công nhận
  • Reconnaître une vérité
   thừa nhận một chân lý
  • Reconnaître un gouvernement
   công nhận một chính phủ
 • thám sát; - (quân sự) trinh sát
  • Reconnaitre une côte
   thám sát một bờ biển
 • (từ hiếm, ít dùng) biết ơn
  • Reconnaître un service rendu
   biết ơn một việc đã được giúp đỡ
Related search result for "reconnaître"
Comments and discussion on the word "reconnaître"