Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
avouer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thú, nhận (tội)
 • thừa nhận
  • J'avoue que vous avez raison
   tôi thừa nhận là anh có lý
 • (văn học) nhận là của mình
  • Avouer un ouvrage
   nhận một cuốn sách là của mình
Related words
Related search result for "avouer"
Comments and discussion on the word "avouer"