Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vêtu
Jump to user comments
tính từ
 • mặc, ăn mặc
  • Bien vêtu
   ăn mặc lịch sự
  • Vêtu de neuf
   mặc quần áo mới
 • (văn học) khoác bộ áo, phủ
  • Arbres vêtus de givre
   cây phủ sương giá
Related words
 • Antonyms: 
  Nu
Related search result for "vêtu"
Comments and discussion on the word "vêtu"