Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bùi Quang Chiêu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1873, Đa Phước Hội, Mỏ Cày, Bến Tre - 1945) Đỗ kĩ sư canh nông ở Paris, làm công chức ở nhiều nơi. Có khuynh hướng hoạt động chính trị, chủ trương lập Đảng Lập hiến Đông Dương. Nhưng ông đã làm quần chúng thất vọng ngay vì sự liên hệ chặt chẽ giữa ông với nhà cầm quyền. Bị dư luận lên án ông phải trở về Mỏ Cày tuyên bố không hoạt động chính trị nữa. Trong thực tế ông vẫn gây bất lợi cho phong trào chung. Sau cách mạng tháng Tám bị xử tử
Related search result for "Bùi Quang Chiêu"
Comments and discussion on the word "Bùi Quang Chiêu"