Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Chi Lăng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện miền núi ở phía nam tỉnh Lạng Sơn. Diện tích 748,5km2. Số dân 86.000 (1997), gồm các dân tộc: Nùng (48,8%), Tày, Kinh, Dao. Địa hình đồi núi thấp. Núi đá và rừng chiếm 83,3% diện tích. Quốc lộ 1A chạy qua đèo Sài Hồ (cao 360m), đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn chạy qua. Tên gọi có từ đời Lý, huyện gồm 2 thị trấn: Chi Lăng, Đồng Mỏ huyện lị, 19 xã
  • (thị trấn) tên gọi các thị trấn thuộc h. Chi Lăng (Lạng Sơn), h. Tịnh Biên (An Giang)
  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Chi Lăng, h. Tràng Định (Lạng Sơn), h. Quế Võ (Bắc Ninh)
Related search result for "Chi Lăng"
Comments and discussion on the word "Chi Lăng"