Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Lữa duyên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Theo quan niệm nhà Phật, con người sở dĩ đau khổ là vì vướng vào "Thập nhị nhân duyên", giống như 12 nguyên nhân bao gồm cả nguyên nhân vật chất lẫn nguyên nhân tinh thần. Lữa duyên ý nói những nguyên nhân này giống như thứ lữa có thể đốt cháy tất cả
Related search result for "Lữa duyên"
Comments and discussion on the word "Lữa duyên"