Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nguyễn Lữ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Võ tướng em ruột Nguyễn Nhạc, anh kế Nguyễn Huệ, con ông Hồ Phi Phúc gốc người Nghệ An (sau đổi ra họ Nguyễn) không rõ năm sinh, năm mất, sinh quán ấp Tây Sơn Thượng, phường Qui Ninh, tỉnh Bình Định (nay thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định)
  • Đương thời tục gọi là"Đức ông Bảy" ông cùng nghĩa quân Tây Sơn vào Nam ra Bắc đánh Nguyễn, diệt Trịnh lập nhiều chiến công rạng rỡ. Mùa xuân năm 1776, lần đầu tiên ông cầm quân vào Gia Định, so tài với nhóm quân Đông Sơn do Đỗ Thanh Nhân cầm đầu. Chiến thắng, ông được thăng hàm Thiếu phó. Sau khi bình được đất Gia Định, ông rút quân về Qui Nhơn
  • Đầu năm Mậu tuất 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng đế phong ông làm Tiết chế, Đông Định vương trông coi đất Gia Định. Tương truyền bản chất ông yếu mềm, dễ dao động nên việc cầm quân của ông không xuất sắc như anh và em ông. Ngoài ra ông còn kiêm thêm chức Giáo chủ đạo Chàm Ba Ni (đạo hồi)
Related search result for "Nguyễn Lữ"
Comments and discussion on the word "Nguyễn Lữ"