Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nguyễn Nguyên Hồng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Mậu ngọ 1918 - Nhâm tuất 1982)
  • Nhà văn, bút danh Nguyên Hồng, sinh ngày 15-11-1918 ở Thành phố Nam Định (nay thuộc Nam Hà)
  • Cha mất sớm, nhà nghèo, từ 1935 ông cùng mẹ ra Hải Phòng kiếm sống vừa viết văn, vừa dạy tư trong xóm nghèo cho con em những gia đình cùng khổ
  • Từ 1937 đến 1939 ông tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ ở Hải Phòng. Thời gian này ông sáng tác nhiều truyện ngắn đăng ở các báo Tiểu thuyết thứ bảy, Ngày nay, Thế giới, Mới, Người mới, Đông Dương
  • Ngày 29-9-1939, ông bị bắt ở Hải Phòng, bị kết án 6 tháng tù, rồi lại bị đưa đi trại tập trung ở Hà Giang. Đến tháng 11-1941 được tha về, nhưng vẫn phải quản thúc ở Nam Định
  • Năm 1943, ông bí mật tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc, từ ấy ông càng tích cực hoạt động trên lĩnh vực văn hóa. Năm 1948, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương
  • Ông từng tham gia Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (1957), phụ trách trường Bồi dưỡng lực lượng viết văn trẻ, Ban văn học Công nhân và là chủ tịch Hội Văn nghệ Hải Phòng
  • Ngày 2-5-1982, ông mất tại xã Quang Tiến, huyện Tiên Yên, tỉnh Hà Bắc, thọ 64 tuổi,
  • Các tác phẩm chính của ông đã xuất bản: Bỉ võ, Bảy Hựu, Những ngày thơ ấu, Cuộc sống, Qua những màn tối, Quán nãi, Địa ngục và lò lửa, Đêm giải phóng, Sóng gầm, Sức sống của ngòi bút, Bước đường viết văn, Thời kì đen tối, Sông núi quê hương, Cửa biển, Núi rừng Yên Thế.
Related search result for "Nguyễn Nguyên Hồng"
Comments and discussion on the word "Nguyễn Nguyên Hồng"