Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nhật ký chìm tàu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nguyễn Aỏi Quốc viết khoảng đầu năm 1930. Hiện chỉ còn tờ bìa, nguyên bản chưa tìm được. Đưa về nước cuối năm 1930, được bí mật in lại bằng litô và bằng thạch làm tài liệu tuyên truyền. Sách gồm 24 chương, kể chuyện 3 thuỷ thủ người âu, Phi và Việt Nam bị đắm tàu, được tàu Liên Xô cứu.Sau một thời gian nghỉ ngơi, tham quan, học tập ở Liên Xô, ba thuỷ thủ trở về quê hương, hoạt động cách mạng
Related search result for "Nhật ký chìm tàu"
Comments and discussion on the word "Nhật ký chìm tàu"