Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ninh Giang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía nam tỉnh Hải Dương. Diện tích 135,5km2. Số dân 157.700 (1997). Địa hình đồng bằng phù sa. Sông Luộc, kênh Bắc Hưng Hải chảy qua. Quốc lộ 17 chạy qua, đường thuỷ trên sông Luộc. Huyện có tên từ 1822 do hợp nhất với huyện Thanh Miện thành huyện Ninh Thanh (1979-97), thuộc tỉnh Hải Hưng (1968-96), từ 17-2-1997 chia huyện Ninh Thanh trở lại tên cũ gồm 1 thị trấn (Ninh Giang) huyện lị, 27 xã
  • (thị trấn) h. Ninh Giang, t. Hải Dương
  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Hoa Lư (Ninh Bình), h. Ninh Hoà (Khánh Hoà)
Related search result for "Ninh Giang"
Comments and discussion on the word "Ninh Giang"