Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ninh Sơn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía tây bắc tỉnh Ninh Thuận. Diện tích 1933,2km2. Số dân 76.000 (1997), gồm các dân tộc: Cơ Ho, Chăm, Raglây, Hoa, Kinh. Địa hình núi thấp, đỉnh Marai (1637m), đèo sông phu. Các sông: Cái (Ninh Thuận), Trà Co chảy qua. Đất lâm nghiệp chiếm 84% diện tích, nhiều rừng thông hai lá, thông ba lá, quế, sa nhân, trầm, kỳ nam, mây, tre. Quốc lộ 20 chạy qua. Huyện thành lập từ 1-9-1981 do chia huyện An Sơn thành huyện Ninh Phước và Ninh Sơn thuộc tỉnh Thuận Hải (1976-91), từ 26-12-1991 thuộc tỉnh Ninh Thuận, gồm 16 xã
  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Hoà Thành (Tây Ninh), h. Việt Yên (Bắc Giang), h. Hoa Lư (Ninh Bình)
Related search result for "Ninh Sơn"
Comments and discussion on the word "Ninh Sơn"