Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
reproduire
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thể hiện lại, tạo lại
  • Reproduire un son
   tạo lại một âm thanh
 • đăng lại
  • Reproduire un article
   đăng lại một bài báo
 • trình bày lại
  • Reproduire sans cesse les mêmes arguments
   luôn luôn trình bày lại những lý lẽ như trước
 • sao; in sao, sao chụp
  • Reproduire un tableau
   sao một bức tranh
Related search result for "reproduire"
Comments and discussion on the word "reproduire"