Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Thanh Hoà
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, thành lập từ 22-12-1980 do chia huyện Sông Lô thành 2 huyện: Thanh Hoà và Đoan Hùng, từ 7-10-1995 chia huyện Thanh Hoà thành 2 huyện: Thanh Ba và Hạ Hoà (x. Thanh Ba; x. Hạ Hoà)
  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Lộc Ninh (Bình Phước), h. Thanh Chương (Nghệ An), h. Cai Lậy (Tiền Giang)
Related search result for "Thanh Hoà"
Comments and discussion on the word "Thanh Hoà"