Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
Thanh Thuỷ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, từ 5-7-1977 hợp nhất với huyện Tam Nông thành huyện Tam Thanh (x. Tam Thanh)
  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Vị Xuyên (Hà Giang), h. Thanh Liêm (Hà Nam), h. Thanh Oai (Hà Tây), h. Thanh Hà (Hải Dương), h. Thanh Chương (Nghệ An), Lệ Thuỷ (Quảng Bình), h. Tĩnh Gia (Thanh Hoá)
Related search result for "Thanh Thuỷ"
Comments and discussion on the word "Thanh Thuỷ"