Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tiên Hưng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện thuộc tỉnh Thái Bình, từ 17-6-1969 hợp nhất với huyện Đông Quan thành huyện Đông Hưng (x. Đông Hưng)
  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Lục Nam (Bắc Giang), h. Tiên Lãng (Hải Phòng)
Related search result for "Tiên Hưng"
Comments and discussion on the word "Tiên Hưng"