Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
blindé
Jump to user comments
tính từ
 • bọc sắt
  • Char blindé
   xe bọc sắt, xe thiết giáp
  • Division blindée
   sư đoàn thiết giáp
 • (điện học, rađiô) được chắn, được che
 • (thân mật) dạn dày
  • Blindé contre les rigueurs de l'hiver
   dạn dày chống giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông
 • (thông tục) say rượu
danh từ giống đực
 • xe bọc sắt, xe thiết giáp
Related words
Related search result for "blindé"
Comments and discussion on the word "blindé"