Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
capsule
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (giải phẫu; dược học) bao
  • Capsule articulaire
   bao khớp
 • (thực vật học) quả nang, túi bào tử (của rêu)
 • hạt nổ (ở súng)
 • (hóa học) chén capxun
 • miếng bọc miệng chai (bọc ra ngoài nút chai, thường bằng thiếc); nắp chai
 • buồng du hành (trên vệ tinh nhân tạo)
Related search result for "capsule"
Comments and discussion on the word "capsule"