Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
clumber
Jump to user comments
Noun
  • chó lông xù đốm (loài chó mập có lông dài và mượt)
Related search result for "clumber"
Comments and discussion on the word "clumber"