Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
conveyancing
/kən'veiənsiɳ/
Jump to user comments
danh từ
  • (pháp lý) việc thảo giấy chuyển nhượng tài sản, việc sang tên
Related words
Related search result for "conveyancing"
Comments and discussion on the word "conveyancing"