Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
conveyance
/kən'veiəns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chở, sự chuyên chở, sự vận chuyển
  • means of conveyance
   phương tiện vận chuyển
 • sự truyền, sự truyền đạt
  • conveyance of sound
   sự truyền âm
 • (pháp lý) sự chuyển nhượng, sự sang tên (tài sản); giấy chuyển nhượng, giấy sang tên (tài sản)
 • xe cộ
  • a public conveyance
   xe chở hành khách
Related search result for "conveyance"
Comments and discussion on the word "conveyance"