Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
désirer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ước ao, mong muốn
  • Je lui désire du bien
   tôi mong muốn hắn được điều hay
 • thèm
  • Mère qui désire un fils
   người mẹ thèm có một đứa con trai
 • muốn ăn nằm với (một phụ nữ)
  • laisser à désirer
   chưa tốt, không hoàn hảo
  • se laisser désirer
   để người ta mong chờ
Related words
Related search result for "désirer"
Comments and discussion on the word "désirer"