Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
embellir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cho đẹp ra
 • (nghĩa bóng) tô điểm; tô vẽ
  • Embellir la façade de la maison
   tô điểm mặt trước nhà
  • Embellir la vérité
   tô vẽ sự thật
nội động từ
 • đẹp ra
  • Cette jeune fille embellit de jour en jour
   cô gái ấy ngày càng đẹp ra
Related words
Related search result for "embellir"
Comments and discussion on the word "embellir"