Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
empoisonner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm trúng độc
 • tẩm thuốc độc, bỏ thuốc độc vào, đánh thuốc độc
  • Empoisonner des flèches
   tẩm thuốc độc vào tên
  • Empoisonner un chien
   đánh thuốc độc con chó
  • Des propos empoisonnés
   (nghĩa bóng) những lời thâm độc
 • (nghĩa bóng) đầu độc
  • Littérature qui empoisonne la jeunesse
   sách báo đầu độc thanh niên
 • làm (cho) hôi thối
  • Une odeur qui empoisonne toute la salle
   một mùi làm cả phòng hôi thối
 • (thân mật) làm bực bội, quấy rầy
Related search result for "empoisonner"
Comments and discussion on the word "empoisonner"