Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
esthétique
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • mỹ học
 • cái đẹp, vẻ đẹp
  • L'esthétique d'un visage
   vẻ đẹp của một khuôn mặt
tính từ
 • thẩm mỹ
  • Sens esthétique
   óc thẩm mỹ
 • đẹp
  • Un geste esthétique
   một cử chỉ đẹp
 • chirurgie esthétique+ phẫu thuật thẩm mỹ
Related search result for "esthétique"
Comments and discussion on the word "esthétique"