Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fourmiller
Jump to user comments
nội động từ
 • đông như kiến, lúc nhúc
 • đầy dẫy
  • Ce devoir fourmille de fautes
   bài làm này đầy dẫy tội lỗi
 • có cảm giác kiến bò
  • Les pieds me fourmillent
   tôi có cảm giác kiến bò ở chân
Related search result for "fourmiller"
Comments and discussion on the word "fourmiller"