Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
goûter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nếm
  • Goûter un plat
   nếm một món ăn
  • Expert qui goûte un vin
   viên giám định nếm một thứ rượu
 • thưởng thức, nếm mùi; hưởng
  • Goûter la musique
   thưởng thức âm nhạc
  • Goûter le bonheur
   nếm mùi hạnh phúc, hưởng hạnh phúc
 • thích, ưa
  • Goûter un auteur
   thích một tác giả
nội động từ
 • nếm
  • Goûter d'un mets
   nếm một món ăn
 • nếm mùi
  • Goûter à la gloire
   nếm mùi vinh quang
 • thử
  • Goûter d'un métier
   thử một nghề
 • ăn bữa ăn chiều
Related search result for "goûter"
Comments and discussion on the word "goûter"