Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
gâter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm hư, làm hỏng, làm ủng
  • Tache d'huile qui gâte un habit
   vết dầu làm hỏng cái áo
  • Des fruits gâtés par l'humidité
   quả cây bị ẩm ướt làm ủng đi
  • Gâter un tableau en le retouchant
   làm hỏng bức tranh vì tô đi sửa lại
 • nuông chiều; cưng; biệt đãi
  • Gâter son enfant
   nuông chiều con
  • Gâter un invité
   biệt đãi một người khách
  • gâter le métier
   (từ cũ; nghĩa cũ) làm nghề với tiền công rẻ mạt
Related search result for "gâter"
Comments and discussion on the word "gâter"