Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
marvel
/'mɑ:vəl/
Jump to user comments
danh từ
 • vật kỳ diệu, vật tuyệt diệu, kỳ công
  • the marvels of science
   những kỳ công của khoa học
 • người kỳ dị, người kỳ lạ, người khác thường
  • a marvel of patience
   một người kiên nhẫn khác thường
nội động từ
 • ngạc nhiên, kinh ngạc, lấy làm lạ
  • to marvel at someone's boldness
   kinh ngạc trước sự táo bạo của ai
 • tự hỏi
  • I marvel how you can do it
   tôi tự hỏi anh có thể làm cái đó bằng cách nào
Related search result for "marvel"
Comments and discussion on the word "marvel"