Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mockery
/'mɔkəri/
Jump to user comments
danh từ
 • thói chế nhạo, sự nhạo báng
 • điều chế nhạo, điều nhạo báng, điều chế giễu; lời chế nhạo, lời nhạo báng, lời chế giễu, lời giễu cợt
  • to hold someone up to mockery
   chế nhạo ai
  • to make a mockery ò
   chế giễu, giễu cợt
 • trò đùa, trò khôi hài, trò giả tạo, trò hề
 • sự nhại
Related words
Related search result for "mockery"
Comments and discussion on the word "mockery"