Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nhẵn cấc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói mặt trơ trẽn, không biết ngượng: Mặt nhẵn cấc.
Related search result for "nhẵn cấc"
Comments and discussion on the word "nhẵn cấc"