Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pratiquer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thực hành, thực hiện; thi hành
  • Pratiquer la vertu
   thực hành đạo đức
  • Pratiquer une opération chirurgicale
   thực hiện một thủ thuật ngoại khoa
 • làm nghề hành nghề
  • Pratiquer la médecine
   làm nghề thầy thuốc
 • làm, dùng
  • Pratiquer le bluff
   dùng ngón bịp
 • trổ; xây
  • Pratiquer une porte
   trổ một cái cửa
 • (từ cũ, nghĩa cũ) giao du
  • Pratiquer le grand monde
   giao du với giới thượng lưu
 • (từ cũ, nghĩa cũ) mua chuộc
  • Pratiquer des témoins
   mua chuộc nhân chứng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) tranh thủ
  • Pratiquer des sympathies
   tranh thủ cảm tình
nội động từ
 • lễ bái
  • Des vieilles qui pratiquent
   những bà già lễ bái
Related search result for "pratiquer"
Comments and discussion on the word "pratiquer"