Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
racheter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • lại mua
  • Racheter du pain chaque jour
   hằng ngày lại mua bánh
 • mua lại
  • Vous l'avez payé cent francs, je vous le rachète cent cinquante francs
   anh mua hết một trăm frăng, tôi xin mua lại một trăm năm mươi frăng
  • Je lui ai racheté sa voiture
   tôi mua lại cái xe của anh ta
 • chuộc
  • Racheter un immeuble vendu
   chuộc một bất động sản đã bán
  • Racheter un esclave
   chuộc một người nô lệ
  • Racheter sa faute
   chuộc tội
  • Racheter ses grossièretés
   chuộc lại những điều thô lỗ của mình
 • thanh toán
  • Racheter une pension
   thanh toán một khoản trợ cấp
 • (tôn giáo) chuộc tội cho
 • (kiến trúc) xây nối, làm bớt tương phản
Related search result for "racheter"
Comments and discussion on the word "racheter"