Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
reboucher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đóng nút lại
  • Reboucher le flacon après usage
   đóng nút lại cái lọ sau khi dùng
 • bít, lấp
  • Reboucher un trou
   bít một cái lỗ
Related search result for "reboucher"
Comments and discussion on the word "reboucher"