Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
repousser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đẩy lùi; đẩy ra, đẩy
  • Repousser l'ennemi
   đẩy lùi quân địch
  • repousser une attaque
   đẩy lùi một cuộc tấn công
  • repousser une chaise du pied
   dùng chân đẩy cái ghế ra
 • gạt đi
  • Repousser une idée
   gạt một ý nghĩ đi
  • repousser une proposition
   bác một đề nghị
 • làm cho chán ghét, làm cho ghê tởm
  • Aspect qui nous repousse
   dáng vẻ làm cho người ta ghê tởm
 • (kỹ thuật) rập nổi
 • hoãn
  • Repousser un rendez-vous
   hoãn một cuộc hẹn gặp
 • mọc lại
  • Cet arbre a repoussé d'autres branches
   cây này đã mọc lại những cành khác
nội động từ
 • đẩy lại, bật lại
  • Ressort qui ne repousse pas
   lò xo không bật lại
 • mọc lại (râu, cỏ...)
Related search result for "repousser"
Comments and discussion on the word "repousser"