Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
resserré
Jump to user comments
tính từ
 • siết chặt
 • bị kẹp vào giữa, nhỏ hẹp
  • Vallon resserré
   thung lũng nhỏ hẹp
 • (nghĩa bóng) gò bó
  • Resserré par les règles de l'art
   gò bó vì những qui tắc của nghệ thuật
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thận trọng
Related search result for "resserré"
Comments and discussion on the word "resserré"