Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
romantique
Jump to user comments
tính từ
 • lãng mạn
  • Littérauture romantique
   văn học lãng mạn
  • Mélancolie romantique
   mối u sầu lãng mạn
 • (từ cũ, nghĩa cũ) gây xúc cảm (cảnh vật)
danh từ
 • nhà văn lãng mạn
  • Les romantique et les classiques
   những nhà văn lãng mạn và những nhà văn cổ điển
Related words
Related search result for "romantique"
Comments and discussion on the word "romantique"