Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sacrifier
Jump to user comments
ngoại động từ
 • hiến sinh
  • Sacrifier un coq à la divinité
   hiến sinh một con gà
 • hy sinh
  • Sacrifier sa vie
   hy sinh tính mạng
  • Sacrifier ses intérêts
   hy sinh quyền lợi
  • Sacrifier la forme en faveur du fond
   vì nội dung hy sinh hình thức
 • bán lỗ
  • Sacrifier des stocks invendus
   bán lỗ những lô hàng ế
nội động từ
 • dâng lễ hiến sinh
  • Sacrifier aux dieux
   dâng lễ hiến sinh lên thần thành
 • (nghĩa bóng) theo, phục tùng
  • Sacrifier à la mode
   theo mốt
  • Sacrifier à la vérité
   phục tùng chân lý
Related search result for "sacrifier"
Comments and discussion on the word "sacrifier"