Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
secousse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự rung chuyển; chấn động
  • Une violente secousse
   sự rung chuyển mạnh
  • Secousse de tremblement de terre
   sự rung chuyển động đất
  • Les secousses d'une révolution
   những chấn động của một cuộc cách mạng
 • (nghĩa bóng) mối xúc động, mối choáng váng
  • C'était pour lui une terrible secousse
   đó là một mối choáng váng ghê gớm đối với anh ta
  • il n'en fiche pas une secousse
   (thân mật) nó chẳng làm gì cả
  • par secousse
   từng đợt, từng hồi
Related search result for "secousse"
Comments and discussion on the word "secousse"