Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
spend
/spend/
Jump to user comments
ngoại động từ spent
 • tiêu, tiêu pha
 • dùng (thì giờ...), tốn
  • to spend time in reading
   dùng thì giờ vào việc đọc
 • qua, sống qua
  • to spend the holidays by the seaside
   qua những ngày nghỉ ở bờ biển
  • to spend a sleepless night
   qua một đêm không ngủ
 • làm dịu đi, làm nguôi đi, làm hết đà; làm hết, làm kiệt, tiêu phí
  • his fury was spent
   cơn giận của hắn đã nguôi
  • anger spends itself
   cơn giận nguôi đi
  • the storm has spent itself
   cơn bão đã dịu đi
  • to spend one's energy
   tiêu phí nghị lực
 • (hàng hải) gãy; mất (cột buồm)
nội động từ
 • tiêu pha, tiêu tiền
 • tàn, hết
  • candles spend fast in draught
   nên đốt ở chỗ gió lùa chóng hết
 • đẻ trứng (cá)
IDIOMS
 • to spend a penny
  • (thông tục) đi đái; đi ỉa
Related words
Related search result for "spend"
Comments and discussion on the word "spend"