Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
drop
/drɔp/
Jump to user comments
danh từ
 • giọt (nước, máu, thuốc...)
  • to fall in drops
   rơi nhỏ giọt
  • drop by drop
   từng giọt
  • a drop in the ocean; a drop in the bucket
   (nghĩa bóng) giọt nước trong biển cả, hạt cát trong bãi sa mạc
 • hớp nhỏ rượu mạnh, ly nhỏ rượu mạnh, chút xíu rượu mạnh
  • to take a drop
   uống một ly nhỏ rượu mạnh
  • to have a taken a drop too much
   quá chén, say
  • to have a drop in one's eye
   có vẻ say rồi
 • kẹo viên, viên (bạc hà...)
 • hoa (đeo tai); dây rủ (có xâu hạt pha lê ở đèn treo)
 • sự rơi; quãng rơi
  • a drop of ten metres
   quãng rơi mười mét
 • sự xuống dốc, sự thất thế
 • sự hạ, sự giảm, sa sụt
  • a drop in prices
   sự sụt giá
  • pressure drop
   sự giảm áp suất
  • drop of potential
   sự sụt thế; độ sụt thế
  • a drop in one's voice
   sự hạ giọng
 • chỗ thụt xuống thình lình (của mặt đường...); mực thụt xuống; dốc đứng
 • (sân khấu) màn hạ lúc nghỉ tạm ((cũng) drop-curtain)
 • (thể dục,thể thao) cú đá quả bóng đang bật ((cũng) drop-kick)
 • ván rút (ở chân giá treo cổ)
 • miếng (sắt...) che lỗ khoá
 • khe đút tiền (máy bán hàng tự động)
 • (hàng không) sự thả dù (vũ khí, thức ăn, quân...); vật thả dù
nội động từ
 • chảy nhỏ giọt, rơi nhỏ giọt; nhỏ giọt ráo nước
 • rơi, rớt xuống, gục xuống
  • to drop with fatigue
   mệt gục xuống
  • to drop on one's knee
   quỳ xuống
 • (nghĩa bóng) tình cờ thốt ra, tình cờ nói ra
  • the remark dropped from his mouth
   lời nhận xét vô tình thốt ra từ cửa miệng anh ta, lời nhận xét anh ta vô tình thốt ra
 • thôi ngừng lại, dừng lại, đứt đoạn
  • the conversation drops
   câu chuyện ngừng lại
 • sụt, giảm, hạ; lắng xuống
  • prices drop
   giá cả sụt xuống
  • voices drop
   giọng hạ thấp xuống
  • wind drops
   gió lắng xuống
 • rơi vào (tình trạng nào đó...)
  • to drop behind
   rớt lại đằng sau
  • to drop back into a bad habit
   lại rơi vào một thói xấu cũ, nhiễm lại một thói xấu
  • to drop asleep
   ngủ thiếp đi
 • co rúm lại, thu mình lại (trước thú săn) (chó săn)
ngoại động từ
 • nhỏ giọt, cho chảy nhỏ giọt
 • để rơi, buông rơi, bỏ xuống, ném xuống
  • to drop a letter in the letter-box
   bỏ thư vào thùng thư
  • to drop bombs
   ném bom
  • to drop the anchor
   thả neo
 • vô tình thốt ra, buông (lời...); viết qua loa (cho ai vài dòng...)
  • to drop a remark
   vô tình thốt ra một lời nhận xét
  • to drop a line
   viết qua mấy chữ (gửi cho ai)
 • đẻ (cừu)
 • bỏ lướt, bỏ không đọc (một chữ...)
  • to drop one's hs
   bỏ lướt không đọc những chữ h
 • cho xuống xe (người); đưa đến (gói hàng)
 • cúi (mặt...) xuống; hạ thấp (giọng)
 • (đánh bài) thua
 • đánh gục, bắn rơi, chặt đổ
 • bỏ (công việc, ý định...); ngừng (câu chuyện...); cắt đứt (cuộc đàm phán...); bỏ rơi (ai); thôi
  • drop it!
   (từ lóng) thôi đi!, bỏ cái thói ấy đi!
 • (thể dục,thể thao) phát bằng cú đá bóng đang bật nảy; ghi (bàn thắng) bằng cú đá bóng đang bật nảy (bóng đá)
IDIOMS
 • to drop cross
  • tình cờ gặp, ngẫu nhiên gặp
   • to drop across somebody
    ngẫu nhiên gặp ai, tình cờ gặp ai
  • măng nhiếc, xỉ vả; trừng phạt (ai)
 • to drop away
 • to drop off
  • lần lượt bỏ đi
 • to drop in
  • tạt vào thăm; nhân tiện đi qua ghé vào thăm
  • lần lượt vào kẻ trước người sau
  • đi biến, mất hút
  • ngủ thiếp đi
  • chết
 • to drop on
  • mắng nhiếc, xỉ vả; trừng phạt (ai)
 • to drop out
  • biến mất, mất hút
  • bỏ ra ngoài, không ghi vào (dánh sách...); rút ra khỏi (cuộc đấu...)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bỏ học nửa chừng
 • to drop a curtsey
  • (xem) curtsey
 • to drop from sight
  • biến mất, mất hút
 • to drop short of something
  • thiếu cái gì
  • không đạt tới cái gì
Related search result for "drop"
Comments and discussion on the word "drop"