Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pass
/pɑ:s/
Jump to user comments
nội động từ
 • đi, đi lên; đi qua, đi ngang qua
  • to pass down the street
   đi xuống phố
  • to pass along a wall
   đi dọc theo bức tường
  • to pass across a road
   đi ngang qua đường
  • to pass over a bridge
   đi qua cầu
  • pass along!
   đi lên!, đi đi!
 • (nghĩa bóng) trải qua
  • to pass through many hardships
   trải qua nhiều khó khăn gian khổ
 • chuyển qua, truyền, trao, đưa
  • to pass from mouth to mouth
   truyền từ miệng người này sang miệng người khác
 • (+ into) chuyển qua, chuyển sang, biến thành, trở thành, đổi thành
  • when Spring passes into Summer
   câu đó đã trở thành tục ngữ
 • qua đi, biến đi, mất đi; chết
  • his fit of anger will soon
   cơn giận của hắn rồi sẽ qua đi ngay
  • to pass hence; to pass from among us
   đã chết, đã từ trần
 • trôi đi, trôi qua
  • time passes rapidly
   thời gian trôi nhanh
 • được thông qua, được chấp nhận
  • the bill is sure to pass
   bản dự luật chắc chắn sẽ được thông qua
  • these theories will not pass now
   những lý thuyết đó sẽ không được chấp nhận nữa
 • thi đỗ
 • xảy ra, được làm, được nói đến
  • I could not hear what was passing
   tôi không nghe thấy những gì người ta nói đến
 • bị bỏ qua, bị lờ đi; qua đi không ai hay biết
  • I can't let it pass
   tôi không thể nào để cho câu chuyện đó bị bỏ qua được
 • (+ over, by) bỏ qua, lờ đi
  • to pass over someone's mistakes
   bỏ qua lỗi của ai
 • (đánh bài) bỏ lượt, bỏ bài
 • (pháp lý) được tuyên án
  • the verdict passed for the plaintiff
   bản án được tuyên bố cho bên nguyên thắng
 • (+ upon) xét xử, tuyên án
 • lưu hành, tiêu được (tiền)
  • this coin will not pass
   đồng tiền này không tiêu được
 • (thể dục,thể thao) đâm, tấn công (đấu kiếm)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi ngoài, đi tiêu
ngoại động từ
 • qua, đi qua, đi ngang qua, vượt qua
  • to pass the frontier
   vượt qua biên giới
  • to pass a mountain range
   vượt qua dãy núi
 • quá, vượt quá, hơn hẳn
  • he has passed fifty
   ông ta đã hơn (ngoài) năm mươi
  • to pass someone's comprehension
   vượt quá sự biểu biết của ai
 • thông qua, được đem qua thông qua
  • to pass a bill
   thông qua một bản dự luật
  • the bill must pass the parliament
   bản dự luật phải được đem thông qua ở nghị viện
 • qua được, đạt tiêu chuẩn qua (kỳ thi, cuộc thử thách...)
  • to pass the examination
   qua được kỳ thi, thi đỗ
  • to pass muster
   được cho là được, được công nhận là xứng đáng
 • duyệt
  • to pass troops
   duyệt binh
 • đưa qua, chuyển qua, truyền tay, trao
  • to pass one's hand over one's face
   đưa tay vuốt mặt
 • (thể dục,thể thao) chuyền (bóng...)
 • cho lưu hành, đem tiêu (tiền giả...)
 • phát biểu, nói ra, đưa ra (ý kiến...); tuyên (án...)
  • to pass remarks upon somebody
   phát biểu những ý kiến nhận xét về ai
  • to pass a sentence
   tuyên án
 • hứa (lời...)
  • to pass one's word
   hứa chắc, đoan chắc
IDIOMS
 • to pass away
  • trôi qua, đi qua, đi mất
  • chết, qua đời
 • to pass by
  • đi qua, đi ngang qua
  • bỏ qua, lờ đi, nhắm mắt bỏ qua, làm ngơ
 • to pass for
  • được coi là; có tiếng là
   • to pass for a scholar
    được coi là một học giả
 • to pass in
  • chết ((cũng) to pass one's checks)
 • to pass off
  • mất đi, biến mất (cảm giác...)
  • diễn ra, được thực hiện, được hoàn thành
   • the whole thing passed off without a hitch
    mọi việc diễn ra không có gì trắc trở
  • đem tiêu trót lọt (tiền giả...); gian dối tống ấn (cho ai cái gì...)
   • he passed it off upon her for a Rubens
    hắn gian dối tống ấn cho bà ta một bức tranh mạo là của Ru-ben
   • to pass oneself off
    mạo nhận là
   • he passes himself off as a doctor
    nó mạo nhận là một bác sĩ
  • đánh lạc, sự chú ý, làm cho không chú ý (cái gì)
 • to pass on
  • đi tiếp
 • to pass out
  • (thực vật học) chết, qua đời
  • (thông tục) say không biết trời đất gì
  • mê đi, bất tỉnh
 • to pass over
  • băng qua
  • chết
  • làm lơ đi, bỏ qua
   • to pass it over in silence
    làm lơ đi
 • to pass round
  • chuyền tay, chuyền theo vòng
  • đi vòng quanh
  • cuộn tròn
   • to pass a rope round a cask
    cuộn cái dây thừng quanh thúng
 • to pass through
  • đi qua
  • trải qua, kinh qua
 • to pass up
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) từ chối, từ bỏ, khước từ
 • to pass water
  • đái
danh từ
 • sự thi đỗ; sự trúng tuyển hạng thứ (ở trường đại học)
 • hoàn cảnh gay go, tình thế gay go
  • things have come to a pass
   sự việc đi đến chỗ gay go
 • giấy phép, giấy thông hành; giấy đi xe lửa không mất tiền; giấy vào cửa không mất tiền ((cũng) free pass); thẻ ra vào (triển lãm...); vé mời (xem hát...)
 • (thể dục,thể thao) sự chuyền bóng (bóng đá); cú đâm, cú tấn công (đấu kiếm)
 • trò gian dối, trò bài tây
 • sự đưa tay qua (làm thôi miên...)
IDIOMS
 • to bring to pass
  • (xem) bring
 • to come to pass
  • xảy ra
 • to make a pass at somebody
  • (từ lóng) tán tỉnh gỡ gạc ai, gạ gẫm ai
danh từ
 • đèo, hẽm núi
 • (quân sự) con đường độc đạo, vị trí cửa ngõ (để tiến vào một nước)
 • (hàng hải) eo biển tàu bè qua lại được
 • cửa thông cho cá vào đăng
 • (kỹ thuật) khuôn cán, rãnh cán
IDIOMS
 • to sell the pass
  • (nghĩa bóng) phản bội một cuộc đấu tranh
Related search result for "pass"
Comments and discussion on the word "pass"