Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
supposer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giả định, giả thiết
  • Supposons le problème résolu
   ta hãy giả thiết là bài toán đã được giải
 • tưởng chừng, cho rằng
  • Je supposais que vous étiez au courant de cette affaire
   lúc đó tôi tưởng chừng anh biết rõ việc ấy
  • Pourquoi le supposer méchant?
   tại sao lại cho là nó ác?
 • tất nhiên, đòi hỏi, tất phải có
  • Les droits supposent les devoirs
   có quyền lợi tất phải có nghĩa vụ
 • (luật học, pháp lý) (giả) mạo một chúc thư
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đánh tráo
  • Supposer un enfant
   đánh tráo một đứa trẻ
Related search result for "supposer"
Comments and discussion on the word "supposer"