Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trémie
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • phễu (ở trên máy xay, máy sàng...)
  • Trémie de moulin
   phễu máy xay
  • Trémie pour mortier
   phễu đổ vữa
  • Trémie d'alimentation
   phễu cấp liệu
  • Trémie d'attente
   phễu hướng, phễu đón
  • Trémie de chargement
   phễu tải
  • Trémie de déchargement
   phễu dỡ tải
  • Trémie doseuse
   phễu định lượng
  • Trémie de stockage
   phễu nạp kho
 • máng ăn (cho gà vịt ăn)
 • (xây dựng) nền lò sưởi
 • cụm tinh thể (muối kết tinh)
Related search result for "trémie"
Comments and discussion on the word "trémie"