Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
traduire
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dịch
  • Traduire du français en vietnamien
   dịch tiếng Pháp sang tiếng Việt
 • thể hiện
  • Des mots qui traduisent ses pensées
   những từ thể hiện tư tưởng của mình
 • (luật học; pháp lý) đưa (ra tòa)
  • Traduire quelqu'un devant le tribunal
   đưa ai ra trước tòa án
Related search result for "traduire"
Comments and discussion on the word "traduire"