Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tremor
/'tremə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự run
 • sự rung, sự rung rinh, sự rung động, sự chấn động
  • the tremor of a leaf
   sự rung rinh của cái lá
  • earth tremor
   động đất nhỏ
  • intention tremor
   sự rung động trong người khi sắp làm một việc gì
  • metallic tremor
   bệnh tê liệt và run của công nhân luyện kim
nội động từ
 • chấn động, rung (máy)
 • rung (tiếng)
Related words
Related search result for "tremor"
Comments and discussion on the word "tremor"